Хората, които страдат от разширени вени, обикновено сe затрудняват доста при избора на спецалист.

Дали това да бъде хирург, съдов хируг, ангиолог, кожен лекар или пластичен хирург. Много частни и държавни лечебни заведения предлагат лечение на това заболяване, но тези, които разполагат с необходимата апаратура и подготвените специалисти, са малко. За правилното лечение на варикозна болест е необходима точна диагноза и точен избор на метод. Всеки пациент е уникален и изисква строго индивидуален подход при избора на метод на лечение. Грешка на изкуството е да се лекуват болни с разширени вени без предварително доплерово изследане. Не е възможно да се постигнат добри резултати, ако на всички пациенти се прави само склеротерапия, само стрипинг или само лазерна аблация.

Правилното лечебно заведение е това, което предлага точна диагноза, с помощта на цветен дуплекс доплер и екип от специалисти, обучени на всички възможни методи на лечение (оперативни и неоперативни). Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.

В Медицински център „Римската стена“ предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.

Методите за лекуване на варикозна болест, които предлагаме са:

консервативно лечение на разширени вени;
стрипинг;
амбулаторна микрофлебектония;
склеротерапия и пянотерапия;
лазерна аблация;
транскутанно лечение на разширени вени.